IDENTIFIKACIONI PODACI

Pun naziv kompanije: Društvo za trgovinu i zastupanje Retail Group Balkans d.o.o. Beograd

Skraćeni naziv kompanije: Retail Group Balkans d.o.o

Adresa: Đorđa Stanojevića 14, blok 66a, 11070 Novi Beograd, Srbija

Matični broj: : 20966181

PIB: 108274345

Računi

Banca Intesa A.D. Beograd

Dinarski račun 160-0000000402453-76

Devizni račun 00-537-0002765.8

IBAN RS35160005370002765811